Zablokowanie bankowości elektronicznej

W celu zablokowania dostępu do bankowości internetowej należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją

NA STRONIE LOGOWANIA DO BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KLIKNIJ ‘’ZABLOKUJ DOSTĘP”

1

WPISZ IDENTYFIKATOR LOGOWANIA DO BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ I POTWIERDŹ PRZYCISKIEM ‘’WPISZ LOGIN”

2

PO WPISANIU LOGINU I ZATWIERDZENIU NASTĘPNIE WYBIERZ ‘’ZABLOKOWANIE DOSTĘPU”

3

W KOLEJNYM OKNIE KLIKNIJ ‘’BLOKADA DOSTĘPU DO BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ”

4

WPISZ PESEL ORAZ NUMER TELEFONU POPRZEDZONY NUMEREM KIERUNKOWYM KRAJU NP. 48123456789

5

POMYŚLNA OPERACJI BLOKOWANIA ZAKOŃCZY SIĘ NASTĘPUJĄCYM KOMUNIKATEM

6