Bezpieczeństwo

bezpieczenstwo

Połączenie z bankowością internetową jest szyfrowane, o czym świadczy certyfikat SSL Systemu. Przed zalogowaniem sprawdź, czy adres strony wygląda następująco: https://ebank.lbsstrzalkowo.pl . Sprawdź czy w oknie przeglądarki znajduje się zamknięta kłódka, (w adresie strony lub na pasku na dole okna w zależności od przeglądarki internetowej). Zatrzaśnięta kłódka świadczy o poprawnym certyfikacie SSL i szyfrowaniu strony.

UWAGA! Kiedy wygląd strony wydaje się podejrzany, nie loguj się do aplikacji i niezwłocznie poinformuj o tym bank.

Sugerujemy, aby korzystać z aktualnych wersji przeglądarek internetowych oraz legalnych systemów operacyjnych wraz z bieżącymi aktualizacjami. Na komputerze powinien znajdować się również aktualne oprogramowanie antywirusowe oraz firewall.

Bank nie prosi o podanie identyfikatora bądź klucza.

Bank nie prosi za pomocą e-mail o podanie hasła ani jakichkolwiek danych.

Użytkownicy proszeni są o:

  • stosowanie haseł zawierających duże i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne
  • częstą zmianę haseł
  • niepodawanie poufnych danych związanych z kontem internetowym
  • kończenie pracy za pomocą przycisku "wyloguj"

Klienci banków, w sytuacjach nietypowych oraz budzących wątpliwości, powinni skontaktować się z bankiem za pośrednictwem infolinii lub placówki bankowej. W przypadku kiedy Klient padnie ofiarą ww. przestępstwa, powinien zgłosić sprawę do organów ścigania, które posiadają niezbędne środki, zasoby i uprawnienia do ścigania tego typu przestępstw.

Dbając o bezpieczeństwo w obszarze usług bankowości elektronicznej pragniemy zwrócić Państwa uwagę na wzrost zagrożeń, których mechanizmy działania polegają na podmienianiu numeru konta zdefiniowanego przez użytkownika na numer konta kontrolowanego przez cyberprzestępców. Podczas wykonywania przelewu na rachunek odbiorcy zdefiniowanego powinni Państwo sprawdzać poprawność numeru konta. Jeśli numer rachunku będzie niepoprawny klient powinien natychmiast wylogować się z systemu oraz nawiązać kontakt z bankiem. W takim przypadku zalecamy przeskanowanie komputera programem antywirusowym, pod kątem złośliwego oprogramowania zainstalowanego w systemie operacyjnym.

Bank nie świadczy usług pomocy zdalnej za pośrednictwem aplikacji TeamViewer, AnyDesk itp.

W przypadku jakichkolwiek pytań niezmiennie pozostajemy do Państwa dyspozycji.