Zastrzeganie karty, Blika, aplikacji mobilnej i bankowości internetowej

zastrzeganie-kart

Zastrzeganie kart

Zastrzeżenia można dokonać u agenta rozliczeniowego banku, przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu pod numerami telefonu:

 

Zastrzeżenie aplikacji SGB Mobile

 

Zablokowanie BLIKA w aplikacji SGB Mobile

 

 

Zastrzeżenie aplikacji BSGo

  • bezpośrednio w bankowości internetowej

 

Zablokowanie BLIKA w aplikacji BSGo

  • bezpośrednio w aplikacji BSGo

 

Zablokowanie dostępu do bankowości internetowej

  • +48 (22) 644 64 42 – zablokowanie dostępu do bankowości internetowej (po godzinach pracy Banku)

Wszelkie informacje dotyczące Systemu Zastrzegania Kart dostępne są na stronie internetowej: www.zastrzegam.pl.

Karta, Blik oraz aplikacja mobilna może być zastrzeżona przez:

  • bank,
  • posiadacza rachunku lub użytkownika karty.

Na wniosek Posiadacza rachunku Bank może zastrzec wszystkie karty  wydane do rachunku.

  • zastrzeżenie dokonane jest do końca terminu ważności karty,
  • zastrzeżenie karty nie może być odwołane.

W przypadku utraty lub kradzieży karty płatniczej; utraty kradzieży przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia zaufanego urządzenia mobilnego lub aplikacji natychmiast dokonaj ich zastrzeżenia – DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO SWOICH ŚRODKÓW.