Utrata karty

zastrzeganie-kart

Zastrzeżenie można dokonać u agenta rozliczeniowego banku, przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu pod numerami telefonów:

Numer telefonu, pod którym funkcjonuje Krajowy System Zastrzegania Kart ZBP:

(+48) 828 828 828.

Wszelkie informacje dotyczące Systemu Zastrzegania Kart dostępne są na stronie internetowej: www.zastrzegam.pl.

Karta może być zastrzeżona przez:

  • bank,
  • posiadacza rachunku lub użytkownika karty.

Na wniosek Posiadacza rachunku Bank może zastrzec wszystkie karty wydane do rachunku.

  • zastrzeżenie dokonane jest do końca terminu ważności karty,
  • zastrzeżenie karty nie może być odwołane.

W przypadku utraty lub kradzieży karty płatniczej, natychmiast dokonaj jej zastrzeżenia – dbaj o bezpieczeństwo swoich środków.