Polityka informacyjna

Polityka Informacyjna oraz informacje podlegające ogłaszaniu dostępne są w formie papierowej w Centrali Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie, ul. Kolejowa 2a w godzinach od 8:00 do 15:00 w każdy dzień roboczy u Prezesa Zarządu znajdujące się w zbiorze informacji zarządczej.