OUTSOURCING

Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie działając zgodnie z art. 111b Ustawy Prawo bankowe, o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych, mających dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową, informuje, iż zgodnie z art. 6a ust. 1 i 7 Ustawy Prawo bankowe powierzył wykonanie określnych czynności:

ASSECO POLAND Spółka Akcyjna

z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033391, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578