OUTSOURCING

Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie działając zgodnie z art. 111b Ustawy Prawo bankowe, o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych, mających dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową, informuje, iż zgodnie z art. 6a ust. 1 i 7 Ustawy Prawo bankowe powierzył wykonanie określnych czynności:

 

ASSECO POLAND Spółka Akcyjna

z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033391, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578.

 

POCZTA POLSKA Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000334972, NIP: 525-000-73-13, REGON: 010684960.

 

SGB-BANK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000058205, NIP: 777-00-05-362

 

BASEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Grójecka 43 lokal 12, 02-031 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000303137, NIP: 701-013-09-20, REGON: 141434321