Ład korporacyjny

Rada Nadzorcza Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie na posiedzeniu w dniu 16.03.2016 r. dokonała pozytywnej oceny stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego.

Oświadczenie Zarządu

Polityka Ładu Korporacyjnego

Raport Rady Nadzorczej z oceny stosowania przyjętej „Polityki Ładu Korporacyjnego Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie za 2018 rok” do przedłożenia na ZP