Pierwsze logowanie

Pierwsze logowanie

Uruchom w przeglądarce internetowej stronę https://ebank.lbsstrzalkowo.pl

Krok 1 – Identyfikacja klienta

W pierwszym kroku wprowadź „Numer Identyfikacyjny” nadany przez bank. W przypadku Numeru Identyfikacyjnego nie ma znaczenia wielkość wprowadzonych znaków.

logowanie1

Krok 2 – Hasło

W polu „Kod dostępu” wprowadź tymczasowe hasło do systemu wygenerowane przez bank. Hasło to zostało przesłane SMS-em na numer telefonu zadeklarowany w banku.

logowanie2

Krok 3 – Kod SMS

W polu „Kod SMS” wpisz kod, który zostanie przesłany SMS-em.

logowanie3

Krok 4 – Nowe hasło

Wpisz własne hasło, które będzie wymagane przy każdym kolejnym logowaniu.

logowanie4

Krok 5 – Potwierdzenie zmiany hasła

Nowe hasło potwierdź kodem, który otrzymasz SMS-em.

logowanie5

Kolejne logowanie

W każdym kolejnym logowaniu w polu „Kod dostępu” wprowadź wymagane pozycje z hasła, jak na ekranie poniżej.

Przykład dla hasła Bank123456

logowanie6

Następnie wpisz kod, który otrzymasz SMS-em.

logowanie7

Pierwsza autoryzacja

Wprowadź tymczasowy PIN, który otrzymasz SMS-em podczas próby pierwszej autoryzacji (np. podczas pierwszego przelewu). Następnie wprowadź własny PIN, który będzie używany do autoryzacji.

logowanie8

Kolejna autoryzacja

Kolejne autoryzacje będą wymagały wprowadzenia utworzonego wcześniej PIN-u oraz kodu SMS.

logowanie9