Platforma walutowa

Wymieniaj waluty przez bankowość elektroniczną:

  • szybko i bezpiecznie w dowolnym miejscu,
  • na smartfonie, tablecie lub komputerze.

 

Kantor to:

  • atrakcyjne kursy walut,
  • intuicyjny serwis transakcyjny,
  • wymiana online,
  • natychmiastowa realizacja transakcji,
  • możliwość zlecenia transakcji z datą przyszłą, po określonym kursie.
Beznazwy-1

Platforma walutowa dostępna jest dla wszystkich użytkowników posiadających bankowość elektroniczną.

1

Wymiana walut w Kantorze dostępna jest dla posiadaczy rachunków walutowych, którzy mają też rachunek w PLN i korzystają z bankowości internetowej. Wymiana walut następuje zawsze pomiędzy rachunkiem w złotych a rachunkiem w walucie wymienialnej.

Oferujemy również możliwość zlecenia wymian walut po ustalonym przez Ciebie kursie. Dla bezpieczeństwa, takiemu zleceniu można ustawić też datę wygaśnięcia.

Platforma walutowa dostępna jest dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Udostępnione waluty to: EUR, USD oraz GBP.

Minimalna kwota wymiany waluty to równowartość 50 PLN, a maksymalna to równowartość 100 000,00 PLN.

 

Usługa dostępna w dni robocze od 8:00 do 15:00. Bank udostępnia również możliwość wymiany walut w Kantorze poza wskazanym wyżej przedziałem czasowym (w tzw. czasie rozszerzonym) z zastrzeżeniem, iż Bank ogranicza korzystanie z usługi w przypadku przekroczenia ustalonych przez Bank limitów transakcyjnych.

Limity transakcyjne w czasie rozszerzonym (w dni wolne oraz w dni robocze w godz.: 15:01 - 7:59):

  • limit pojedynczej transakcji wymiany walut w czasie rozszerzonym wynosi 10 000,00 PLN/ równowartość tej kwoty wyrażoną w walucie obcej (nie więcej jednak niż limit ustalony dla danego klienta),
  • maksymalna suma wszystkich operacji w czasie rozszerzonym dokonanych przez klientów wynosi 100 000,00 PLN/równowartość tej kwoty wyrażoną w walucie obcej. Po przekroczeniu tego limitu nastąpi wstrzymanie sesji w Kantorze, o czym klient zostanie poinformowany w formie komunikatu.