Pożyczka hipoteczna

pozyczka-hipoteczna-r

Jesteś właścicielem domu czy mieszkania, a potrzebujesz dodatkowych środków na dowolny cel?
Idealnym rozwiązaniem dla Ciebie będzie wzięcie pożyczki hipotecznej i zabezpieczenie jej posiadaną nieruchomością.

atrakcyjne oprocentowanie
niska prowizja
długi okres kredytowania
wcześniejsza spłata bez opłat
elastyczny harmonogram spłaty

Pożyczka hipoteczna skierowana jest do osób fizycznych – konsumentów z przeznaczeniem na dowolne cele niezwiązane z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Jakie są warunki otrzymania?

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • pozytywna ocena wiarygodności,
 • udokumentowanie tytułu prawnego do nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie pożyczki,
 • posiadanie udokumentowanego źródła dochodów,
 • posiadanie zdolności kredytowej w rozumieniu odrębnych przepisów

Ile wynosi kwota pożyczki?

 • minimalna kwota pożyczki hipotecznej wynosi 20.000,00 PLN
 • maksymalna kwota pożyczki hipotecznej wynosi 500.000,00 PLN
 • maksymalna kwota kredytu – nieprzekraczająca 50% aktualnej wyceny nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie

Jak długi jest okres kredytowania?

 • 20 lat

Jakie są formy zabezpieczenia pożyczki hipotecznej?

 • hipoteka na nieruchomości lub na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości lub na własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu,
 • mieszkalnego lub na prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej pod warunkiem, że hipoteka ustanowiona jest na nieruchomości mieszkalnej,
 • hipoteka na nieruchomości rolnej,
 • cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Jakie jest oprocentowanie pożyczki?

Oprocentowanie pożyczki jest:

 • zmienne, ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę Banku
 • okresowo stało zmienne (stałe w okresie 5 lat od daty zawarcia umowy, po tym okresie WIBOR 3M powiększony o marżę Banku)

Aktualne oprocentowanie według tabeli oprocentowania.

Jaka jest forma i sposób wypłaty kredytu?

 • pożyczka wypłacana jest po spełnieniu warunków umowy kredytu – jednorazowo w formie bezgotówkowej (przelewem na rachunek wskazany przez Kredytobiorcę)

Jaka jest forma i sposób spłaty pożyczki i odsetek?

 • pożyczka hipoteczna podlega spłacie wraz z należnymi odsetkami w terminach ustalonych w umowie (raty miesięczne lub inne)
 • gotówkowo, albo z ROR – w formie bezgotówkowej
 • forma spłaty: raty równe lub malejące

Jakie są prowizje i opłaty?

 • zgodnie z obowiązującą tabelą opłat i prowizji
 • opłaty pobierane są jednorazowo w formie gotówkowej albo bezgotówkowej przed dokonaniem czynności, za którą pobierana jest opłata.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconej jednorazowo pożyczki hipotecznej w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie, zabezpieczonej hipoteką wynosi 10,36 %, przy następujących założeniach: okres kredytowania 180 miesięcy, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 150.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 258.681,18 zł, oprocentowanie zmienne 9,54 %, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 4,74 % obowiązujący na dzień 20.04.2022 r. oraz marża 4,80 p.p. (marża jest podwyższana o 0,90 p.p. do czasu dokonania wpisu hipoteki), całkowity koszt pożyczki 135.681,18 zł (w tym: prowizja 3.000,00 zł, odsetki 132.662,18 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł), 180 miesięcznych rat równych w wysokości 1.570,35 zł. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych – koszt nie został wliczony do RRSO. Kalkulacja została dokonana na dzień 20.04.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

ikonka-kontakt-new

Jesteś zainteresowany ofertą? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami