Kredyt konsolidacyjny

konsolidacja-r

Kredyt konsolidacyjny jest skierowany do osób fizycznych – konsumentów z przeznaczeniem na spłatę kredytu mieszkaniowego, pożyczki hipotecznej, kredytów, debetów i zadłużeń na kartach kredytowych, płatniczych.

długi okres kredytowania
wcześniejsza spłata bez opłat
elastyczny harmonogram spłaty

Jakie są warunki otrzymania?

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • posiadanie zdolności kredytowej,
 • posiadanie udokumentowanego źródła dochodów,
 • pozytywna ocena wiarygodności,
 • zaproponowanie prawnego zabezpieczenia

Ile wynosi kwota kredytu?

 • minimalna kwota kredytu wynosi 20.000,00 PLN
 • maksymalna kwota kredytu wynosi 700.000,00 PLN
 • maksymalna kwota kredytu – nieprzekraczająca 50% aktualnej wyceny nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie

Jak długi jest okres kredytowania?

 • 30 lat

Jakie są formy zabezpieczenia kredytu?

 • hipoteka ustanowiona na nieruchomości,
 • cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu,
 • weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z wypełnioną deklaracją,
 • inne zabezpieczenia zaakceptowane przez Bank

Jakie jest oprocentowanie kredytu?

Oprocentowanie kredytu jest:

 • zmienne, ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę Banku
 • okresowo stało zmienne (stałe w okresie 5 lat od daty zawarcia umowy, po tym okresie WIBOR 3M powiększony o marżę Banku)

Aktualne oprocentowanie według tabeli oprocentowania.

Jaka jest forma i sposób wypłaty kredytu?

 • kredyt wypłacany jest po spełnieniu warunków umowy – jednorazowo, w transzach, w formie bezgotówkowej bezpośrednio na rachunki, związane z
 • posiadanymi zobowiązaniami Kredytobiorcy na podstawie pisemnych zaświadczeń z Banków o aktualnym zadłużeniu, na rachunek wskazany przez Kredytobiorcę

Jaka jest forma i sposób spłaty kapitału?

 • w terminach wymagalności, w ratach miesięcznych, gotówkowo, albo z ROR – w formie bezgotówkowej
 • forma spłaty: raty równe lub malejące

Jaka jest forma i sposób spłaty odsetek?

 • miesięcznie – w dniu wymagalności,
 • spłata następuje gotówkowo, albo z ROR – w formie bezgotówkowej

Jakie są prowizje i opłaty?

 • zgodnie obowiązującą tabelą opłat i prowizji
 • opłaty pobierane są jednorazowo w formie gotówkowej albo bezgotówkowej przed dokonaniem czynności, za którą pobierana jest opłata
ikonka-kontakt-new

Jesteś zainteresowany ofertą? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami