Klienci Indywidualni  >  Kredyty mieszkaniowe i hipoteczne  >  Kredyt gotówkowy zabezpieczony hipotecznie

Kredyt gotówkowy zabezpieczony hipotecznie

kredyt-gotowkowy-zabezpieczony-hipoteka-r

Kredyt gotówkowy zabezpieczony hipotecznie skierowany do osób fizycznych – konsumentów z przeznaczeniem na dowolny cel konsumpcyjny.

wcześniejsza spłata kredytu bez opłat
elastyczny harmonogram spłaty

Jakie są warunki otrzymania?

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • posiadanie zdolności kredytowej,
 • pozytywna ocena wiarygodności,
 • posiadanie udokumentowanego źródła dochodów,
 • zaproponowanie prawnego zabezpieczenia

Ile wynosi kwota kredytu?

 • minimalna kwota kredytu wynosi 20.000,00 PLN
 • maksymalna kwota kredytu wynosi 200.000,00 PLN
 • maksymalna kwota kredytu – nieprzekraczająca 50% aktualnej wyceny nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie

Jak długi jest okres kredytowania?

 • 10 lat

Jakie są formy zabezpieczenia kredytu?

 • hipoteka ustanowiona na nieruchomości, własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego lub prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • hipoteka ustanowiona na nieruchomości rolnej,
 • cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu,
 • weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z wypełnioną deklaracją,
 • inne zabezpieczenia zaakceptowane przez Bank

Jakie jest oprocentowanie kredytu?

Oprocentowanie kredytu jest:

 • zmienne, ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę Banku
 • okresowo stało zmienne (stałe w okresie 5 lat od daty zawarcia umowy, po tym okresie WIBOR 3M powiększony o marżę Banku)

Aktualne oprocentowanie według tabeli oprocentowania.

Jaka jest forma i sposób wypłaty kredytu?

 • kredyt wypłacany jest po spełnieniu warunków umowy kredytu – jednorazowo w formie bezgotówkowej (przelewem na rachunek wskazany przez Kredytobiorcę)

Jaka jest forma i sposób spłaty kapitału?

 • w terminach wymagalności, w ratach miesięcznych gotówkowo, albo z ROR – w formie bezgotówkowej,
 • forma spłaty: raty równe lub malejące
 • Jaka jest forma i sposób spłaty odsetek?
 • miesięcznie – w dniu wymagalności, spłata następuje gotówkowo, albo z ROR – w formie bezgotówkowej

Jakie są prowizje i opłaty?

 • zgodnie z aktualną tabelą opłat i prowizji
 • opłaty pobierane są jednorazowo w formie gotówkowej albo bezgotówkowej przed dokonaniem czynności, za którą pobierana jest opłata
ikonka-kontakt-new

Jesteś zainteresowany ofertą? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami