Kredyt odnawialny w ROR

odnawialny-r

Kredyt odnawialny w ROR to kredyt w formie odnawialnej linii kredytowej, który może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie kredytowania. Oznacza to, że każda wpłata na ROR zmniejsza saldo zadłużenia, a każda wypłata z rachunku zwiększa zadłużenie.

Kredyt udzielany jest na okres 5 lat. Warunkiem otrzymania kredytu jest:

  • posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego co najmniej od trzech miesięcy, lub zawarcie umowy o prowadzenie rachunku (w przypadku przenoszenia konta z innego banku zaliczamy okres posiadania rachunku w poprzednim banku),
  • przekazywanie na rachunek comiesięcznych dochodów z tytułu wynagrodzenia, emerytury, renty lub innych dochodów,
  • niespowodowanie niedopuszczalnego salda debetowego w okresie trzech miesięcy przed zawarciem umowy,
  • posiadanie zdolności kredytowej i pozytywna ocena wiarygodności.

Kwota kredytu: od 500 zł do 255 550 zł, przy czym kwota kredytu nie może przekroczyć trzykrotnych średnich miesięcznych wpływów na ROR.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, zgodne z aktualną tabelą oprocentowania.

Prowizja od udzielonego kredytu pobierana jest zgodnie z aktualną tabelą opłat i prowizji.

Przy spłacie kredytu to klient decyduje w jakich terminach i wysokościach spłaca kapitał kredytu, natomiast odsetki spłacane są w cyklach miesięcznych od aktualnej wysokości zadłużenia.

ikonka-kontakt-new

Jesteś zainteresowany ofertą? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami