Nowa Bankowość Elektroniczna EBP

Pragniemy poinformować, że została udostępniona dla Państwa nowa bankowość elektroniczna EBP (Enterprise Banking Platform).

W pierwszych dniach po uruchomieniu bankowości internetowej dostęp do historii rachunku może być ograniczony.
Logowanie do nowej bankowości przebiegać będzie tak samo jak w „starej” bankowości internetowej.

Szczegółowe informacje w zakładce Bankowość Elektroniczna.