Zmiany w składzie Zarządu Banku

W dniu 26 czerwca 2024 roku Rada Nadzorcza Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie podjęła decyzję o powołaniu z dniem 1 lipca 2024 roku Pana Michała Kordeczki na stanowisko Prezesa Zarządu.

Zmiana ta jest następstwem zakończenia aktywności zawodowej przez dotychczasowego Prezesa Pana Tadeusza Krotoszyńskiego, który z bankowością związany był 53 lata, a stanowisko Prezesa Zarządu Banku pełnił 48 lat.

Decyzją Rady Nadzorczej do Zarządu Banku dołączył Pan Dawid Majdecki, który odpowiedzialny będzie za Pion Handlowy.

Za Pion Finansowy odpowiedzialna jest Pani Agnieszka Marzyńska, która stanowisko Wiceprezesa Zarządu objęła w lipcu 2022 roku.

Dziękujemy Panu Tadeuszowi Krotoszyńskiemu za współpracę, włożony wkład w rozwój Banku oraz życzymy osobistego szczęścia i zdrowia, a przede wszystkim odpoczynku na zasłużonej emeryturze.