DOBRY START – złóż wniosek w bankowości elektronicznej

Od 1 lipca br. ruszył nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry start” 300 zł w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2024/2025.

Wnioski drogą online można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Przyjmowaniem wniosków o świadczenie dobry start, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie “Dobry start” w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. “Dobry start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola i na dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub w szkole.

Jak złożyć wniosek?

  1. Przygotuj dane dziecka (PESEL) i szkoły (nazwa i adres)
  2. Zaloguj się do bankowości internetowej LBS w Strzałkowie
  3. Wybierz zakładkę „PROGRAM 300/800 PLUS”
  4. Wypełnij dane i wyślij Wniosek

Dowiedz się więcej o programie