Rachunki Oszczędnościowe

Oferujemy atrakcyjne oprocentowanie oraz stały i bezpośredni dostęp do swoich środków na rachunku oszczędnościowym i a'vista.

Rachunek oszczędnościowy to konto służące do przechowywania środków pieniężnych posiadacza, płatnych na każde żądanie.

Minimalna kwota środków pieniężnych na rachunku oszczędnościowym w zależności od rodzaju założonego rachunku wynosi:

  • 1000 zł przy rachunku oszczędnościowym
drzewko

Oferujemy:

  • otwarcie bez opłat
  • darmowe prowadzenie konta
  • możliwość wpłaty i wypłaty środków w dowolnym czasie
  • brak konieczności dokonywania regularnych wpłat na konto
  • oprocentowanie zależne od zdeponowanej kwoty

    aktualna wysokość oprocentowania zgodna z tabelą oprocentowania

Gwarantujemy poufność, a BFG gwarantuje Twoje środki!