Rolnicy  >  Lokaty dla Rolników  >  Rosnące procenty

Rosnące procenty

rosnace-procenty-r_550

Lokata Rosnące Procenty jest lokatą 12-miesięczną o zmiennym, progresywnym oprocentowaniu.

  • Każdy kolejny miesiąc utrzymania lokaty zwiększa jej oprocentowanie.
  • Otwarcie lokaty już od 1000 zł.
  • W każdej chwili można wycofać pieniądze z lokaty nie tracąc przy tym dotychczasowych odsetek.
  • Środki gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a my dyskrecję i miłą obsługę.

Wysokość oprocentowania lokaty terminowej Rosnące Procenty w stosunku rocznym wynosi:

w 1 miesiącu 0,03 %
w 2 miesiącu 0,04 %
w 3 miesiącu 0,05 %
w 4 miesiącu 0,06 %
w 5 miesiącu 0,07 %
w 6 miesiącu 0,08 %
w 7 miesiącu 0,09 %
w 8 miesiącu 0,10 %
w 9 miesiącu 0,11 %
w 10 miesiącu 0,13 %
w 11 miesiącu 0,15 %
w 12 miesiącu 0,20 %

Twoje pieniądze zarabiają dynamicznie z każdym miesiącem coraz więcej!


Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach imiennych Klienta są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 10.06.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji do łącznej wysokości równowartości w złotych 100.000 euro.

ikonka-kontakt-new

Jesteś zainteresowany ofertą? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami