Rolnicy  >  Kredyty dla Rolników  >  Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR

Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR

Kredyty-preferencyjne-ARIMR

Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie posiada zróżnicowaną ofertę kredytową dla osób prowadzących działalność rolniczą. Oferujemy następujące kredyty preferencyjne (z dopłatą ARiMR):

Na inwestycje w rolnictwie i rybactwie (RR)

Okres kredytowania

 • do 15 lat

Przeznaczenie

 • zakup, budowa, przebudowa, remont budynków służących do produkcji rolnej, zakup lub instalacja maszyn, urządzeń, wyposażenia, zakup użytków rolnych w części nieprzekraczającej 10% łącznej kwoty nakładów do poniesienia, zakładanie lub wyposażanie sadów, wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, budowa ujęć wody, zakup komputerów i oprogramowań służących ułatwieniu prowadzonej działalności rolniczej oraz inwestycje w rybactwie

Na zakup użytków rolnych [z pomocą de mninimis] (Z)

Okres kredytowania

 • do 15 lat

Przeznaczenie

 • zakup użytków rolnych o przeznaczeniu na cele rolnicze

Na inwestycje w przetwórstwie (PR)

Okres kredytowania

 • do 15 lat

Przeznaczenie

 • budowa, remont, modernizacja budynków lub budowli, zakup, instalacja maszyn i urządzeń do magazynowania, przygotowania do przetwarzania i przetwarzania produktów rolnych, zakup komputerów,środków transportu w tym specjalistycznych, zakup środków trwałych związanych z wdrażaniem procedury systemów zarządzania jakością

Linia inwestycyjna na wznowienie produkcji (K01)

Okres kredytowania

 • do 4 lat

Przeznaczenie

 • wznowienie produkcji produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę

Linia obrotowa na wznowienie produkcji (K02)

Okres kredytowania

 • do 4 lat

Przeznaczenie

 • wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę

Zakup użytków rolnych przez młodych rolników (MRcsk)

Okres kredytowania

 • brak max okresu kredytowania, minimalny – 5 lat

Przeznaczenie

 • zakup użytków rolnych w celu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego do powierzchni nie większej niż 300 ha.

Dokumenty do pobrania

ikonka-kontakt-new

Jesteś zainteresowany ofertą? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami