Klienci Indywidualni  >  Lokaty  >  IKE (Indywidualne Konta Emerytalne)

IKE (Indywidualne Konta Emerytalne)

ike-r_550

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) – to tzw. III filar systemu emerytalnego. Służy do gromadzenia oszczędności, które pomogą po osiągnięciu wieku emerytalnego uzyskać wyższą emeryturę.

Zalety produktu:

  • oprocentowanie środków;
  • zwolnienie z podatku uzyskanych odsetek od gromadzonych oszczędności;
  • zgromadzone środki podlegają dziedziczeniu, zatem są zabezpieczeniem finansowym dla najbliższych osób oszczędzającego;
  • możliwość wnoszenia wpłat w dowolnym czasie i w dowolnej kwocie, pod warunkiem, że wpłaty nie mogą w danym roku kalendarzowym
  • przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok;
  • możliwość wypłaty z IKE jednorazowo lub w ratach.

Produkt przeznaczony jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych lub osoby małoletniej, która ukończyła 16 lat.


Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach imiennych Klienta są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 10.06.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji do łącznej wysokości równowartości w złotych 100.000 euro.

ikonka-kontakt-new

Jesteś zainteresowany ofertą? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami