Kredyt EKO

Kredyt-EKO

Kredyt na finansowanie przedsięwzięć proekologicznych.

Planujesz zakup nowego sprzętu AGD? A może myślisz o instalacji paneli słonecznych? Bądź EKO i skorzystaj z Kredytu EKO w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie.

Cel kredytu:

 • zakup instalacji fotowoltaicznych,
 • zakup sprzętu AGD,
 • zakup nowej instalacji grzewczej,
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej,
 • pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji,
 • pokrycie kosztów przyłączenia do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej,
 • zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia,
 • zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu,
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji,
 • zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków.

Warunki kredytu:

 • Kwota kredytu od 500 zł do 120 000 zł,
 • Okres kredytowania do 10 lat,
 • Oprocentowanie zmienne 6,49%* w stosunku rocznym.
  *W przypadku niedostarczenia dokumentów rozliczających 60% kwoty kredytu w okresie 6 miesięcy od daty jego uruchomienia kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej wprowadzonej uchwałą Zarządu Banku wynoszącej 9,49% w stosunku rocznym.

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 50.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 50.000,00 zł, okres kredytowania 48 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 6.49 %, całkowity koszt kredytu wynosi  9.586,68 zł (w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 250,00 zł, odsetki od kredytu 6.912,68 zł, koszty prowadzenia ROR 240,00 zł, koszty zabezpieczenia kredytu: ubezpieczenie – 2.184,00 zł), przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 9,76 %, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 59.586,68 zł, wysokość równej raty wynosi 1.185,68 zł.
Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem.
Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 10.06.2024 r.

ikonka-kontakt-new

Jesteś zainteresowany ofertą? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami