ROR Junior

ror-junior-r

Swój pierwszy kontakt z bankiem rozpocznij od konta ROR Junior.

prowadzenie rachunku
użytkowanie karty
bankowość elektroniczna
wpłaty i wypłaty
aplikacja mobilna, płatności mobilne, BLIK
ubezpieczenia

Rachunek przeznaczony jest dla osób w wieku od 13 do 17 lat.

W ramach prowadzonego konta oferujemy:

  • otwarcie rachunku bez opłat;
  • wpłaty i wypłaty z rachunku bez opłat;
  • dostęp do nowoczesnego konta internetowego;
  • dostęp do informacji o bieżących operacjach na rachunku dzięki usłudze SMS;
  • możliwość doładowania telefonu za pośrednictwem bankowości elektronicznej;
  • nowoczesne młodzieżowe karty płatnicze (płatności internetowe, płatności zbliżeniowe)
  • aplikacja Mobilna (SGB Mobile), BLIK,
  • płatności mobilne – telefonem lub zegarkiem posiadającym funkcje płatności mobilnych: BLIK, Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay oraz Fitbit Pay.

Rozpocznij od nas!


Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach imiennych Klienta są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 10.06.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji do łącznej wysokości równowartości w złotych 100.000 euro.

ikonka-kontakt-new

Jesteś zainteresowany ofertą? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami