Rachunek walutowy

waluty-r

Rachunek walutowy (Rachunek bieżący w walutach wymiennych) to wygodne to wygodne rozwiązanie dla osób, które otrzymują środki pieniężne oraz przeprowadzają rozliczenia pieniężne w następujących walutach: USD, EUR, GBP.

otwarcie rachunku
prowadzenie rachunku
wpłaty i wypłaty
1 EUR, 1,5 USD, 1 GBP użytkowanie karty
Płatności mobilne

Cechy produktu:

 • dostępne w walutach: USD, EUR, GBP;
 • dowolność form wpłat i wypłat;
 • przeznaczenie – gromadzenie dewiz i dokonywanie rozliczeń w walutach;
 • możliwość dokonywania rozliczeń międzynarodowych;
 • nieograniczony dostęp do środków na rachunku.
 • swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych;
 • łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów oraz międzynarodowe karty płatnicze;
 • prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznym za pomocą systemu SWIFT;
 • możliwość ustanowienia pełnomocnika do rachunku.


Międzynarodowa debetowa karta walutowa z funkcją zbliżeniową umożliwia dokonywanie w kraju i za granicą transakcji gotówkowych oraz transakcji bezgotówkowych. Może być wydana do rachunków prowadzonych w EUR, USD, GBP dla klientów indywidualnych oraz klientów instytucjonalnych. Dokonując transakcji kartą walutową w walucie rachunku, klient nie ponosi kosztów związanych z przewalutowaniem transakcji.

Twoje korzyści:

 • Rozliczenie w walucie rachunku, co wiąże się z brakiem ponoszonych przez klienta kosztów związanych z przewalutowaniem transakcji w przypadku transakcji dokonanych w walucie rachunku;
 • Nowoczesne, wygodne i szybkie płatności zbliżeniowe;
 • Łatwy dostęp do środków zgromadzonych na rachunku;
 • Możliwość wypłaty gotówki na terenie Polski, podczas zakupów w sklepach oznaczonych znakiem cash back/Płać kartą i wypłacaj; wypłata realizowana w PLN;
 • Bezpieczne zakupy w sklepach internetowych, dzięki usłudze 3D-Secure; usługa 3D-Secure wymaga aktywacji;
 • Możliwość realizowania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w kraju i za granicą
 • Możliwość ubezpieczenia karty.

Kto może otrzymać kartę:
Karta walutowa może być wydana do rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych EUR, GBP, USD, prowadzonych dla klientów indywidualnych lub do rachunków rozliczeniowych w walutach w wymienialnych EUR, GBP, USD, prowadzonych dla klientów instytucjonalnych.
W celu uzyskania informacji o szczegółach oferty oraz informacji o opłatach i prowizjach, skontaktuj się z pracownikiem placówki LBS w Strzałkowie.


Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach imiennych Klienta są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 10.06.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji do łącznej wysokości równowartości w złotych 100.000 euro.

ikonka-kontakt-new

Jesteś zainteresowany ofertą? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami