Płatności masowe

Płatności masowe

Każdy posiadacz rachunku posiadający w banku rachunek gospodarczy i mający dostęp do konta internetowego, może skorzystać z usługi płatności masowych.

Usługa płatności masowych polega na obsłudze przez bank na rzecz właściciela rachunku płatności, o charakterze masowym, kierowanych na rachunek rozliczeniowy poprzez rachunki wirtualne, stanowiące identyfikatory płatności.

Za pośrednictwem konta internetowego posiadacz rachunku ma dostęp i podgląd do wszystkich nadanych rachunków wirtualnych.

Szczegółowy tryb korzystania z usługi opisany został w Regulaminie świadczenie rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie.

Za usługę płatności masowych bank pobiera opłatę zgodnie z obowiązującą tabelą opłat i prowizji.


Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach imiennych Klienta są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 10.06.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji do łącznej wysokości równowartości w złotych 100.000 euro.

ikonka-kontakt-new

Jesteś zainteresowany ofertą? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami