Firmy i instytucje  >  Lokaty dla Firm  >  Lokaty terminowe budżet

Lokaty terminowe budżet

Loka terminowa budżet

Lokaty terminowe Budżet to możliwość wyboru dogodnego terminu zdeponowania środków.

Lokata Budżet jest lokatą nieodnawialną o zmiennym oprocentowaniu. Jednostki samorządu terytorialnego same decydują o wyborze najdogodniejszego terminu ulokowania swoich środków:

  • 3 dni
  • 7 dni
  • 14 dni
  • 1 miesiąc
  • 2 miesiące

 

 

  • 3 miesiące
  • 6 miesięcy
  • 12 miesięcy
  • 24 miesiące
  • 36 miesięcy

Aktualna wysokość oprocentowania według tabeli oprocentowania.


Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach imiennych Klienta są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 10.06.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji do łącznej wysokości równowartości w złotych 100.000 euro.

ikonka-kontakt-new

Jesteś zainteresowany ofertą? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami