Firmy i instytucje  >  Lokaty dla Firm  >  Lokata instytucjonalna

Lokata instytucjonalna

Lokata instytucjonalna

Lokata instytucjonalna to możliwość wyboru dogodnego terminu zdeponowania środków.

Lokata instytucjonalna jest lokatą nieodnawialną, a przy minimalnym wkładzie 1000 zł wybierasz czas ulokowania środków:

  • 1 miesiąc
  • 3 miesiące
  • 6 miesięcy
  • 9 miesięcy
  • 12 miesięcy

Lokata instytucjonalna oparta jest na stałej stopie oprocentowania.

Aktualna wysokość oprocentowania według tabeli oprocentowania.


Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach imiennych Klienta są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 10.06.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji do łącznej wysokości równowartości w złotych 100.000 euro.

ikonka-kontakt-new

Jesteś zainteresowany ofertą? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami