3D-Secure

3d-secure

3D-Secure to dodatkowe bezpieczeństwo płatności przez Internet. Każda transakcja potwierdzana jest dodatkowym hasłem, które klient nadaje przy rejestracji karty w usłudze.

Dla posiadaczy kart Visa oraz Visa ,,młodzieżowa’’, dokonywanie transakcji w Internecie przy wykorzystaniu usługi 3D-Secure, możliwe jest po dokonaniu jednorazowej rejestracji przed lub w trakcie dokonywania pierwszej transakcji w Internecie. Rejestracja w usłudze wymaga jednak podpisania nowej umowy o kartę w placówce banku prowadzącej rachunek, gdzie posiadacz karty otrzyma również hasło tymczasowe, niezbędne podczas rejestracji w usłudze.

Dla posiadaczy kart MasterCard Debit PayPass i Visa (w tym karty ,,młodzieżowe’’), którzy dotychczas mogli dokonywać transakcji w Internecie, usługa 3D-Secure zwiększy bezpieczeństwo internetowych płatności. Dla tych kart usługa zostanie uaktywniona od 1 lipca 2013r. i będzie wymagała jedynie rejestracji przed lub w trakcie dokonywania transakcji w Internecie. Do tego czasu posiadacze wymienionych kart, mogą korzystać z transakcji internetowych na dotychczasowych zasadach.

Jak wygląda rejestracja karty w usłudze?

System posiada certyfikację organizacji płatniczych Visa International oraz MasterCard International.

Klient może również zarejestrować kartę przed dokonaniem płatności kartą przez Internet:

Visa, Visa "młodzieżowa", Visa Business