#DzieńSpółdzielczości

Dziś święto ważne dla wszystkich spółdzielców, również dla nas. Dzień, w którym chcemy Wam przede wszystkim podziękować.
#BankiSpółdzielczeSGB to banki, które tworzymy razem – wspólnie z Wami: naszymi klientami, udziałowcami, partnerami biznesowymi. Dzięki temu możemy wzajemnie wpływać na rozwój, dobrobyt i przyszłość naszych okolic. Dostarczać rozwiązania, które ułatwiają życie mieszkańcom i rozwijają lokalne społeczności. Dbać o to,
co nasze – wspólne.
Świętujemy #DzieńSpółdzielczości jako dzień wzajemności, bo #wzajemność jest wpisana
w nasze spółdzielcze DNA.

DzieńSpółdzielczości #Wzajemność #BankiSpółdzielczeSGB #SGB