Leasing

leasing

Proponujemy Leasing - jako szczególną formę finansowania inwestycji, która umożliwia firmom uzyskanie potrzebnych dóbr produkcyjnych i dysponowanie nimi.

Ofertę kierujemy do:

 • małych i średnich przedsiębiorstw,
 • drobnych wytwórców, usługodawców i rzemieślników,
 • rolników, prowadzących działalność gosp. oraz zakładów przetwórstwa rolno - spożywczego,
 • lekarzy - gabinetów i spółek lekarskich (NZOZ),
 • gospodarek komunalnych,
 • branż: m.in. piekarniczych, medycznych, poligraficznych, przemysłu rolno - spożywczego, budowniczych, transportowych, tworzyw sztucznych i przemysłu chemicznego, rolniczych, leśniczych i wielu innych.

Korzyści wynikające z leasingu:

 • uzyskanie środków trwałych oraz czerpanie zysków z ich użytkowania bez inwestowania własnych środków pieniężnych;
 • w trakcie trwania umowy firma wypracowuje za pomocą sprzętu leasingowego fundusze na rozwój firmy;
 • warunki finansowe leasingu są dostosowane do możliwości finansowych firmy i uwzględniają np.: jej sezonowość;
 • raty leasingowe są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów firmy;
 • zobowiązania z tyt. umowy leasingowej mają charakter pozabilansowy i nie powodują zmniejszenia zdolności kredytowej leasingobiorcy.

Zalety leasingu z punktu widzenia:

Właściciela Firmy

 • dysponuję (używam) przedmiotem leasingu tak, jakbym był jego właścicielem;
 • nie muszę angażować własnych środków na zakup sprzętu;
 • wygospodarowane w ten sposób środki angażuję w inwestycje nie możliwe do realizacji w leasingu;
 • środki na spłatę wypracuję z bieżącej działalności ( sprzęt „zapracuje” na siebie);

Dyrektora finansowego

 • utrzymuję tarczę podatkową przez cały okres umowy, a także przy wymianie sprzętu starego na nowy;
 • uzyskuję płynność lepszą niż w kredycie;
 • jeżeli Firma nie podlega badaniu bilansu to nie wykazuje leasingu jako zobowiązania i w ten sposób nie zmniejsza zdolności kredytowej;

Księgowego

 • możliwość kształtowania wyniku podatkowego i finansowego;
 • możliwość okresowego kształtowania podatku VAT do zapłaty;

Zapewniamy:

 • profesjonalną obsługę firmy SGB TRANS - LEASING,
 • uproszczone i skrócone procedury,
 • korzyści ekonomiczne i podatkowe,
 • bezpieczeństwo zawieranych umów.

Oferta dla klientów