Zmiany w Zarządzie LBS w Strzałkowie

Po 18 latach pracy Wiceprezes Zarządu Mariola Chudziak odchodzi na emeryturę.

Pracę w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie rozpoczęła w kwietniu 2004 roku na stanowisku Głównej Księgowej. Od czerwca 2005 roku pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu. Przez te wszystkie lata była bardzo zaangażowana w rozwój Banku budując trwałe relacje z partnerami w lokalnym środowisku. Jest szanowana i ceniona nie tylko przez pracowników, ale również udziałowców, klientów i partnerów. Wykonywana przez Panią Wiceprezes praca była nie tylko obowiązkiem, ale przede wszystkim pracą pełną poświęcenia i pasji.


Zarząd, Pracownicy oraz Rada Nadzorcza dziękują Pani Marioli za wieloletnią współpracę i życzą odpoczynku na zasłużonej emeryturze.

Od 1 lipca br. stanowisko Wiceprezesa Zarządu objęła Pani Agnieszka Marzyńska – dotychczasowa Główna Księgowa Banku, której składamy serdeczne gratulacje i życzymy wielu sukcesów. Jesteśmy przekonani, że okres sprawowania przez Panią Agnieszkę tej funkcji będzie dobrym czasem dla naszego Banku.