Zarząd LBS w Strzałkowie zaprasza członków Banku na Zebrania Grup Członkowskich