Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej

Z dniem 30 kwietnia 2021 roku z inicjatywy Towarzystwa Ubezpieczeń Concordia Polska kończy się współpraca w ramach:

  • Zrzeszeniowej Umowy Ubezpieczeniowej Bezpieczna Karta i Ubezpieczenia Podróżne z 15.03.2013 r.
  • Zrzeszeniowej Umowy Ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy rachunku bankowego w ramach promocji „Wygodne konto dla klientów ZUS” z 13.11.2017 r.

Od maja 2021 roku składka za ochronę Assistance dla posiadaczy rachunku bankowego w ramach promocji „Wygodne konto dla klientów ZUS” nie będzie pobierana.

Od maja 2021 roku kończy się bezpłatna ochrona ubezpieczeniowa karty Visa „Bezpieczna Karta”.