Kredyt Żniwa 2024

Kredyt Żniwa 2024 jest przeznaczony na cele związane ze zbiorem zbóż, kukurydzy, roślin oleistych i strączkowych na ziarno.

  • Kwota kredytu wynosi do 1.200 zł na 1 ha powierzchni zbóż, kukurydzy, roślin oleistych i strączkowych na ziarno
  • Kredytu nie rozlicza się dokumentami zakupu
  • Kredyt udzielany jest na 24 miesiące

Kredyt udzielany jest do 30 września 2024 r.

Oprocentowanie zmienne (w stosunku rocznym)

Kredyt ze spłatą:

  • do 12 miesięcy 6,00%
  • powyżej 12 miesięcy do 24 miesięcy 6,50%

Oferta sporządzona na dzień 24.06.2024 r.