Zawieszenie spłaty kredytu

Szanowni Klienci,

W trosce o Państwa bezpieczeństwo finansowe oraz mając na uwadze nadzwyczajne okoliczności związane z wprowadzonym stanem epidemii koronawirusa COVID-19, Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie umożliwia zawieszenie spłaty rat kredytu nawet do 6 miesięcy.

Bank umożliwia Klientom indywidualnym i instytucjonalnym zawieszenie spłat kredytu na okres nie dłuższy niż do 30.09.2020 r.

Podstawą do podjęcia przez bank decyzji o zawieszeniu spłat kredytu będzie złożony przez Klienta wniosek, który obustronnie podpisany pełni funkcję aneksu zmieniającego warunki dotychczasowej Umowy kredytowej. Wniosek może zostać złożony przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, pod warunkiem możliwości dokonania identyfikacji, a w wyjątkowych przypadkach może być złożony osobiście.

Bank nie będzie pobierać żadnych opłat za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat.

Dodatkowe informacje przedstawią Państwu pracownicy naszych placówek.

Odpowiedzi na ważne pytania

Kto może złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu?

Wnioski mogą składać klienci indywidualni, firmy oraz rolnicy, którzy mają problem z regulowaniem rat z powodu skutków epidemii COVID-19 oraz nie mają zaległości w spłacaniu kredytu w momencie składania wniosku.

Na jak długo można zawiesić spłatę kredytu?

Maksymalnie do 6 miesięcy. Można wybrać jednak krótszy okres. Klientom, którzy skorzystają z tej formy pomocy, wydłużymy okres kredytowania, aby nie doprowadzić do nadmiernego zwiększania miesięcznego obciążenia w przyszłości.

Czy przesuwając spłatę kredytu wzrosną kolejne raty kredytu?

Nie, ponieważ wydłużeniu ulega także okres kredytowania. Terminarz spłaty rat ulega więc przesunięciu o tyle miesięcy, o ile zawnioskuje Klient.

Czy mając w banku kilka kredytów trzeba wypełniać do każdego z nich osobny wniosek?

Do każdej umowy kredytowej należy wypełnić odrębny wniosek.

Wniosek - Klienci Indywidualni (doc)

Wniosek - Klienci Indywidualni (pdf)

Wniosek - Klienci Instytucjonalni (doc)

Wniosek - Klienci Instytucjonalni (pdf)