Usługa SMS

sms

Każdy klient posiadający rachunek może uzyskać dostęp do operacji bankowych z telefonu komórkowego przez krótką wiadomość tekstową (SMS) za pośrednictwem usługi SMS.

Usługa SMS to:

A. Funkcje pasywne

Są to informacje, które klient będzie otrzymywał na swój telefon komórkowy samoczynnie (bez wysyłania zapytania).

Dostępne są następujące funkcje pasywne:

  • otrzymywanie sms po każdej zmianie salda rachunku
  • otrzymywanie sms z aktualnym saldem w wyznaczone przez posiadacza konta dni i o danej godzinie

B. Funkcje aktywne

Użytkownik wysyła SMS ze zleceniem w odpowiednim formacie, w odpowiedzi otrzymuje sms-a zwrotnego.

Dostępne są następujące funkcje aktywne:

  • informacje o stanie rachunku
  • informacje o stanie rachunku kredytowego
  • historia rachunku kredytowego
  • przelewy (na wcześniej zdefiniowane rachunki odbiorców)
  • informacja o predefiniowanym rachunku beneficjenta
  • wykaz ostatnio przeprowadzonych operacji (max5)

Za usługę SMS bank pobiera opłaty zgodnie z obowiązującą tabelą opłat i prowizji