Zasiewy 2020

Kredyt Na zasiewy 2020

Okres udzielania kredytu: od 09.03.2020 r. do 29.05.2020 r.

Kwota kredytu w wysokości do 700,00 zł na 1 ha gruntów ornych.

Kredyt udzielany na okres do 12 miesięcy

.

W załączeniu Regulamin udzielania kredytu Na zasiewy 2020 Na zasiewy 2020

kredyt na zasiewy