Zakup ziemi

Kredyt na zakup ziemi przeznaczony jest na zakup gruntów o przeznaczeniu rolniczym

Zakup ziemi
  • Kwota kredytu do wartości nie większej niż wartość nabywanych gruntów ustalona na podstawie średnich cen GUS
  • Kredyt udzielany jest na okres do 15 lat
    w tym karencja do 2 lat
  • Zapewniamy niskie koszty kredytu