Kredyt w ramach promocyjnego finansowania fabrycznego wyrobów Ursus

Promocyjny kredyt na zakup ciągników i maszyn rolniczych produkowanych przez Ursus S.A.

rorstandard
Kredyt preferencyjny z dopłatą ARiMR
Komercyjny kredyt inwestycyjny
Udział własny 20% dla gospodarstw rolnych
30% dla działów specjalnych
od 0%
Okres kredytowania do 15 lat do 15 lat
Okres karencji do 24 miesięcy do 18 miesięcy
Forma i sposób spłaty kredytu (możliwość indywidualnych warunków spłaty kredytu) Raty równe lub malejące (miesięczne lub kwartalne - do wyboru przez kredytobiorcę) Raty równe lub malejące (miesięczne lub kwartalne - do wyboru przez kredytobiorcę)
Oprocentowanie kredytu WIBOR 3M* + 2,5 p.p. (obecnie 4,18%) kredytobiorca płaci 0,67 ogólnego oprocentowania, nie mniej niż 3% (ARiMR pozostałą część - obecnie 1,18%) WIBOR 3M** + 2,5 p.p. (obecnie 4,17%)

oferta sporządzona na dzień 11.05.2016r.

*WIBOR 3M - ogłaszany w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca kwartału, poprzedzającego kwartał naliczania odsetek, obliczany z dokładnością do dwóchmiejsc po przecinku i obowiązuje przez okres następnego kwartału.

**WIBOR 3M - średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań miesiąca przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obowiązuje przez okres następnego miesiąca.