Kredyt obrotowy

Zalety produktu:

  • Przeznaczony na sfinansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, jak również doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji rolnej lub świadczonych usług;
  • Może być udzielony w formie linii kredytowej do zadłużania się w posiadanym rachunku bieżącym do ustalonej kwoty lub udzielony w rachunku kredytowym;
  • Kredyt obrotowy udzielany jest na okres spłaty do 3 lat;