Kredyt AGRO

Nazwa produktu

Kredyt inwestycyjny w ramach łączonej oferty

Kredyt obrotowy w ramach łączonej oferty

Klient

Podmioty prowadzące działalność rolniczą

Podmioty prowadzące działalność rolniczą

Przeznaczenie

Finansowanie zakupu ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych (wartość netto)

Finansowanie zapłaty podatku VAT

Okres kredytowania

Zgodnie z obowiązującymi zasadami udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych

Do 3 miesięcy

Oprocentowanie

WIBOR 3M + marża 2,50 p.p.

0%

Prowizja

1,50%

2,00%

Pozostałe warunki

Zgodnie z obowiązującymi zasadami udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych

Zgodnie z obowiązującymi zasadami udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych

  • kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie zakupu ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych od firm sprzedających ww. ruchomości;
  • dopuszczalne jest udzielenie tylko kredytu inwestycyjnego;
  • powyższe warunki kredytowania nie mogą być stosowane w przypadku udzielenia wyłącznie kredytu obrotowego;
  • w przypadku klientów nie mających możliwości odliczenia podatku VAT, dopuszcza się udzielenie kredytu inwestycyjnego na zakup ciągników, maszyn oraz urządzeń rolniczych wg wartości brutto.

Oferta ważna do 31.12.2016r.