Kredyt inwestycyjny

Zalety produktu:

  • Przeznaczony na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego;
  • Kredyt stanowi uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy – finansowanie do 80% inwestycji;
  • Możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału;
  • Udzielany jest jako średnio lub długoterminowy.