Sprawozdanie finansowe

Polityka Informacyjna oraz informacje podlegające ogłaszaniu dostępne są w formie papierowej w Centrali Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie, ul. Kolejowa 2a w godzinach od 8:00 do 15:00 w każdy dzień roboczy u Wiceprezesa Zarządu ds. zarządzania ryzykami. znajdujące się w zbiorze informacji zarządczej.

2007 rok

2008 rok

2009 rok

2010 rok

2011 rok

2012 rok

2013 rok

2014 rok

2015 rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok