Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie 62-420 Strzałkowo, ul. Kolejowa 2a wpisanym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym za nr 0000124657, o numerze NIP: 667-000-37-36 i REGON: 000506024 zwanym dalej Bankiem zawartych w formularzu danych osobowych w celach promocji usług i produktów bankowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).