AUTO AGRO

Spółka SGB Leasing wprowadziła dla klientów Banków Spółdzielczych naszego Zrzeszenia nowy produkt AUTO AGRO, który umożliwia rolnikom indywidualnym zakup samochodów osobowych i dostawczych. Istotą nowego produktu jest łatwe i szybkie uzyskanie finansowania na zakup samochodu.

junior

AUTO AGRO jest wygodnym sposobem finansowania zakupu samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t oferowanym dominującym w polskim sektorze rolniczym rodzinnym gospodarstwom rolnym. Produkt oparty jest o maksymalne uproszczenie procedury oraz minimum formalności. W efekcie poziom finansowania na zakup pojazdu zależy od powierzchni gospodarstwa i profilu produkcji. Do decyzji o udzielenie finansowania wystarczy wniosek, nakaz płatniczy oraz obowiązkowe ubezpieczenie rolników. Nie są natomiast wymagane żadne dokumenty finansowe klienta.

Dzięki nowemu produktowi, klient Banku o historii kredytowej od co najmniej 12 miesięcy może kupić samochód nowy lub używany – zarówno osobowy, jak i dostawczy – w cenie do 300 tys. zł. Zakup pojazdu może być finansowany zarówno poprzez leasing operacyjny, finansowy, jak i pożyczkę. Okres finansowania może trwać nawet 6 lat.

W wypadku nowego samochodu wszystko jest jasne – przedmiotem finansowania może być pojazd, w wypadku którego od daty pierwszej rejestracji minęło nie więcej niż sześć miesięcy, a auto nie powinno mieć przejechanych więcej niż 100 km. Natomiast jeśli chodzi o samochód używany, to jego wiek powiększony o okres finansowania nie powinien przekraczać 8 lat, a auto musi zostać sprawdzone przez rzeczoznawcę. Cena samochodu nie może przekraczać jego wartości rynkowej. Używany pojazd musi uzyskać aktualny wypis z Rejestru Zastawów i zostać sprawdzony w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Wszystkie czynności sprawdzające są realizowane przez pracowników SGB Leasing wyręczając w tych obowiązkach klienta.

AUTO AGRO adresowane jest do rolników, których gospodarstwa mają powierzchnię przynajmniej 15 hektarów, a w wypadku produkcji warzywniczo-sadowniczej nie mniej niż 5 hektarów. Warunkiem uzyskania finansowania pojazdu jest trzyletni okres prowadzenia gospodarstwa. Od tej zasady można odstąpić w przypadku dziedziczenia gospodarstwa lub przepisania jego części, z jednoczesnym poręczeniem osób przepisujących.

Decyzja o udzieleniu finansowania podejmowana jest automatycznie na podstawie wniosku o udzielenie finansowania oraz nakazu płatniczego.