ROR Junior

Swój pierwszy kontakt z bankiem rozpocznij od konta ROR Junior.

junior

Rachunek przeznaczony jest dla osób w wieku od 13 do 17 lat.

W ramach prowadzonego konta oferujemy:

  • otwarcie rachunku bez opłat;
  • wpłaty i wypłaty z rachunku bez opłat;
  • dostęp do nowoczesnego konta internetowego ;
  • dostęp do informacji o bieżących operacjach na rachunku dzięki usłudze SMS;
  • możliwość doładowania telefonu za pośrednictwem bankowości elektronicznej;
  • nowoczesne młodzieżowe karty płatnicze (płatności internetowe, płatności zbliżeniowe).
Rozpocznij od nas!