IKE (Indywidualne Konta Emerytalne)

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) – to tzw. III filar systemu emerytalnego. Służy do gromadzenia oszczędności, które pomogą po osiągnięciu wieku emerytalnego uzyskać wyższą emeryturę.

ike

Produkt przeznaczony jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych lub osoby małoletniej, która ukończyła 16 lat.

Zalety produktu:

  • oprocentowanie środków;
  • zwolnienie z podatku uzyskanych odsetek od gromadzonych oszczędności;
  • zgromadzone środki podlegają dziedziczeniu, zatem są zabezpieczeniem finansowym dla najbliższych osób oszczędzającego;
  • możliwość wnoszenia wpłat w dowolnym czasie i w dowolnej kwocie, pod warunkiem, że wpłaty nie mogą w danym roku kalendarzowym przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok;
  • możliwość wypłaty z IKE jednorazowo lub w ratach.