Kredyt na każdą okazję

Uwaga! Promocyjny kredyt "Na Każdą Okazę":

  • kwota kredytu od 500 złdo 20 000 zł
  • kredyt ze spłatą do 24 miesięcy
  • bardzo niskie oprocentowanie już od 7,5%
  • możliwość wyboru terminu spłaty i formuły raty: raty równe i malejące
  • możliwość automatycznego pobierania raty z konta, dzięki czemu nie musisz pamiętać o terminie spłaty
  • można ubezpieczyć kredyt od utraty pracy, zdarzeń losowych itp.

Na kazda okazje

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 13,29% dla reprezentatywnego przykładu kredytu w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie na dzień 06.03.2018r. przy założeniu: kwota kredytu 15.000 zł, całkowita kwota kredytu 15.000 zł. (Przyjęto założenie, iż prowizja i koszt ubezpieczenia kredytu finansowane są ze środków własnych kredytobiorcy. Prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne gotówką w kasie Banku lub przelewem z ROR kredytobiorcy), okres kredytowania 24 miesiące, roczne oprocentowanie nominalne kredytu 9,50% / oprocentowanie zmienne oparte na stopie redyskonta weksli i marży banku/, kwota odsetek 1.535,51 zł, prowizja za udzielenie kredytu 3% kwoty udzielonego kredytu, tj. 450 zł, koszt zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 16.985,51 zł, rata kredytu (raty równe) 689,00 zł. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 06.03.2018 r.