Kredyt dla posiadaczy ROR

Kredyt można przeznaczyć na dowolny cel konsumpcyjny. Skierowany jest dla osób posiadających ROR w LBS w Strzałkowie.

Minimalna kwota to 500 zł, a maksymalna kwota uzależniona jest od dochodów klienta.

Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych równych lub malejących z maksymalnym okresem spłaty do 60 miesięcy.

Oprocentowanie zmienne, zgodne z aktualną tabelą oprocentowania.