Kredyt +

O kredycie

  • niskie oprocentowanie - stałe, w wysokości 5% w stosunku rocznym
  • prowizja - od 1,5% kwoty kredytu
  • kwota kredytu już od 500 zł aż do 10 000 zł
  • kredyt ze spłatą do 24 miesięcy
  • możliwość wyboru terminu spłaty i formuły raty: raty równe i malejące

Kwota:

Okres (w miesiącach):


Kredyt+

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 5.000,00 zł, całkowita kwota kredytu 5.000,00 zł, okres kredytowania 20 miesięcy, roczne stałe oprocentowanie nominalne 5,00 %, całkowity koszt kredytu wynosi 372,04 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 150,00 zł, odsetki od kredytu 222,04 zł, koszty usług dodatkowych 0 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 8,90 %, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 5.372,04 zł, wysokość rat wynosi 261,10 zł.
Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem.
Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 05.10.2018 r.