Kredyt na 5

kredyt na 5
  • kwota kredytu do 50 000 zł
  • okres spłaty do 5 lat
  • bardzo niskie oprocentowanie - już od 4,5%
  • możliwość wyboru terminu spłaty i formuły raty: raty równe i malejące
  • możliwość automatycznego pobierania raty z konta, dzięki czemu nie musisz pamiętać o terminie spłaty
  • można ubezpieczyć kredyt od utraty pracy, zdarzeń losowych itp.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 9,55% dla reprezentatywnego przykładu kredytu w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie na dzień 06.03.2018 r. przy założeniu: kwota kredytu 20.000 zł, całkowita kwota kredytu 20.000 zł. (Przyjęto założenie, iż prowizja i koszt ubezpieczenia kredytu finansowane są ze środków własnych kredytobiorcy. Prowizja i/lub koszt ubezpieczenia płatne gotówką w kasie Banku lub przelewem z ROR kredytobiorcy),okres kredytowania 48 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne kredytu 6,50% , / oprocentowanie zmienne oparte na stopie redyskonta weksli i marży banku/ kwota odsetek 2.777,64 zł, prowizja za udzielenie kredytu 5% kwoty udzielonego kredytu, tj. 1.000 zł, koszt zabezpieczenia kredytu , całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 23.777,64 zł, rata kredytu (raty równe) 474,00 zł . Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 06.03.2018 r.