Płatności masowe

Każdy posiadacz rachunku posiadający w banku rachunek gospodarczy i mający dostęp do konta internetowego, może skorzystać z usługi płatności masowych.

Usługa płatności masowych polega na obsłudze przez bank na rzecz właściciela rachunku płatności, o charakterze masowym, kierowanych na rachunek rozliczeniowy poprzez rachunki wirtualne, stanowiące identyfikatory płatności.

Za pośrednictwem konta internetowego posiadacz rachunku ma dostęp i podgląd do wszystkich nadanych rachunków wirtualnych.

Szczegółowy tryb korzystania z usługi opisany został w instrukcji użytkownika – przewodniku dla klienta.

Za usługę płatności masowych bank pobiera opłatę zgodnie z obowiązującą tabelą opłat i prowizji.